Grejsdalens Fritidscenter

Grejsdalens Fritidscenter er en selvejende institution, hvis formål er at fungere som samlingssted for Dalens beboere. Den tilhørende idrætshal blev opført for at tilgodese idrætsudøveres behov for træningsmuligheder om vinteren.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling den 10. november 1979.

En gammel fabriksbygning blev købt for midler (550.000 kr.) indsamlet i området. Overtagelsen fandt sted den 1. juli 1981.   I forbindelse med købet bevilger Vejle Kommune et rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr.

Ombygning og indretning skete ved hjælp af frivillig arbejdskraft (der var givet tilsagn om 4.800 arbejdstimer) og den 28. august 1982 indviede man 1. etape af Grejsdalens Fritidscenter.

Ved hjælp af Kreditforenings- og sparekasselån samt stor velvilje fra Vejle Kommune, blev 2. etape af Fritidscenteret - en idrætshal - påbegyndt den 7. juni 1990, og allerede den 3. november samme år blev den nye hal, “Grejsdalshallen”, officielt indviet.

 

  • I 1983 oprettes en ungdomsklub med 60 børn/unge.
  • 1986 kommer der en fritidsklub normeret til 50.
  • 1989 følger en miniklub normeret til 20.
  • 1998 følger en børnehave normeret til 22 (nu omkring 40 børn).

 

Trods stor udlejning har Vejle Kommune gennem alle årene ydet stor økonomisk støtte til Fritidscenteret drift, men i 1999 gik den ikke længere. Vejle Kommune overtog bygningerne for restgælden, men det fik ikke større betydning for den daglige drift - men stor betydning for klubber/ foreninger, som nu får gratis haltimer - idet Fritidscenteret fortsat er en selvejende institution med egen bestyrelse.

Vedtægter

Vedtægterne for Grejsdalens Fritidscenter kan hentes ved at klikke her.